Samarbejde med avler

Gennem et tæt samarbejde med vores frøavlere, sikrer Vikima Seed den optimale dyrkning og størst mulige succes i afgrøderne. Regelmæssig markinspektioner og professionel rådgivning, er altafgørende for en vellykket frøproduktion.

Vikima Seed holder kunderne opdateret om kundernes marker og rapporterer jævnligt, med information om vækstbetingelser og forventet udbytte. Efter høst, rapporterer vi forventet rensedato, forventet mængde og kvalitet.

Alle afgrøder rapporteres i vores Business Management System og alle oplysninger er tilgængelige for vores kunder.

Dyrkningsanvisninger sendes til vores avlere sammen med kontrakten. Dyrkningsvejledning for de enkelte sorter oplyses til avler og markinstruktion er ligeledes en del af avlskontrakten.

Markinstruktion for de enkelte sorter, er baseret på oplysninger fra kunden og forædleren, kombineret med oplysninger fra Vikima’s egne erfaringer.