Kvalitet

Vikima Seed producerer grøntsagsfrø, efter højeste kvalitetsstandard. Vi har udviklet specifikke processer i samarbejde med vores professionelle frøavlere, med den målsætning, at opnå højeste spireevne og renhed. Det er vores hensigt, at imødekomme alle ønskede krav, og  sikre høj genetisk renhed, til vores kunder fra hele verden.

Hybrid spinat er en af vores specialer, og samtidig største og vigtigste artikel. Det danske klima er meget velegnet til flere afgrøder, og det er vores mål, at leve op til et højt kvalitetsniveau. Vores avlere råder over udstyr fra såtidspunkt, ukrudtsbekæmpelse, høst og lageropbevaring med gode muligheder for tørring, og i tæt kontakt med vores frø-konsulenter.

Kvalitetsstyring
Vikima Seed har opbygget sit eget kvalitetsstyringssystem, der dækker ”produktion, rensning, håndtering og salg af grøntsags- og blomsterfrø”. Vores forretningssystem og standarder er tilpasset, for at opnå den bedst mulige frøkvalitet. 

Vi laver løbende kontrol og evaluerer procedurer, gennem hele organisationen. Vi behandler mange data, fra sådato, mark-rapporter, høstet mængde, prøvetagning, renseprocedurer, analyseresultater osv. Alt er on-line med fuld sporbarhed og cloud back-up.