Faciliteter

For at kunne levere Verdens højeste kvalitet af havefrø, har Vikima Seed igennem årene investeret i en lang række rensemaskiner som kan hjælpe os med at opfylde vores kunders ønsker når vi taler om renhed på 99,9 %, spireevne mm.

Eftersom Vikima Seed er en international virksomhed, og har afdelinger i Frankrig og USA, renser vi også alt frøet fra Frankrig i Danmark, hvorimod USA har deres egne rense og tørrefaciliteter. 


Vores internationale strategi betyder at vi har eget pakkeri som både pakker dåser, poser, sække og bulk, hvilket har gjort det muligt at gøre hele verdensmarkedet til  en potentiel kunde.