Havefrø

Beskrivelse
Bladbede

Bladbede hører til bedeslægten og er som frøafgrøde en toårig kultur. Blomsterne, som er tvekønnede, er overvejende vindbestøvet. Afstanden imellem forskellige sorter skal være 2.000 m. Afstanden til marker med roefrø eller rødbedefrø skal være ligeledes være minimum 2.000 m.

Blomkål

Blomkål til frøavl dyrkes som hybrid, med han- og hunplanter i separate rækker hvor en krydsbestøvning finder sted. Anbefalet rækkeafstand mellem hunner og hanner er ca. 0,75 m. Rækkeafstand mellem hannerne på ca. 0,5 m. Planterne opbindes efterhånden som de gror til.

Chrysanthemum

Chrysanthemum hører til kurvblomstfamilien. Som frøafgrøde er det en enårig kultur. Chrysanthemum blade anvendes som grøntsag i fjernøsten, oftest let kogt sammen med fisk. Blomsterne er gule eller tofarvede hvid/gule, overvejende selvbestøvende og delvis fremmedbestøvende. 

Collard

Collard hører til korsblomstfamilien. Som frøafgrøde er det en toårig kultur. Blomsterne er tvekønnede og overvejende insektbestøvet. Afstanden imellem forskellige sorter skal være min. 1200 m. Der skal ligeledes holdes en afstand på 1200 m til arealer med frøavl af fodermarvkål, hvidkål, rødkål, blomkål, grønkål og spidskål. Collard krydser ikke med raps. Gennemsnitlig frøvægt er 4,0 mg. 

Grønkål

Grønkål hører til korsblomstfamilien. Som frøafgrøde er det en toårig kultur. Blomsterne er tvekønnede og overvejende insektbestøvet. Afstanden imellem forskellige sorter skal være 1200 m. Der skal ligeledes holdes en afstand på 1200 m. til arealer med frøavl af fodermarvkål, hvidkål, rødkål, blomkål og spidskål. Grønkål krydser ikke med raps.

Havrerod

Havrerod hører til kurvblomstfamilien og er en forædlet form af gedeskægfamilien. Som frøafgrøde er det en toårig kultur. Havrerod kaldes også Østersrod. Roden er 20-25 cm lang og lysebrun. Blomsten er lilla. Roden anvendes som grønsag overvejende i middelhavsområdet samt i England. Blomsterne er tvekønnede og overvejende selvbestøvende.

Hvidkål

Hvidkål hører til korsblomstfamilien. Som frøafgrøde er det en toårig kultur. Blomsterne er tvekønnede og overvejende insektbestøvet. Afstanden imellem forskellige sorter skal være minimum 1200 m. Der skal ligeledes holdes en afstand på minimum 1200 m. til arealer med frøavl af fodermarvkål, grønkål, rødkål, blomkål og spidskål. Hvidkål krydser ikke med raps.

Karse Økologisk

Økologisk Karse hører til korsblomstfamilien. Som frøafgrøde er det en enårig kultur. Blomsterne, som er tvekønnede, er overvejende insektbestøvet. Afstanden mellem forskellige sorter skal være 1200 m. Gennemsnitlig frøvægt for almindelige sorter er 2,0 mg. Fladrunde frø med en frøstørrelse på 1,25 – 2,50 mm. Frøet fremspirer i løbet af 4 - 8 dage. Afgrøden blomstrer fra slutningen af juni til begyndelsen af august. Plantehøjde ved modning ca. 1,30 m.

Kinesisk Kål

Kinesisk kål hører til korsblomstfamilien. Som frøafgrøde er det en enårig kultur. Kinesisk kål har sin største udbredelse som grøntsag i Fjern-Østen. Blomsterne er tvekønnede og overvejende insektbestøvet. Kinesisk kål dyrkes på to måder; som hybrid, med både han- og hunrækker, hvor en krydsbestøvning finder sted, og som en såkaldt OP hvor såningen ikke opdeles i han- og hunrækker.

Kruspersille

Kruspersille hører til skærmblomstfamilien. Som frøafgrøde er det en toårig kultur. Blomsterne, der er tvekønnede, er overvejende insektbestøvet. Afstanden imellem forskellige sorter skal være 1200 m. Gennemsnitlig frøvægt er 1,5 mg. Frøstørrelse: længde ca. 3 mm.  

Kruspersille Økologisk

Kruspersille hører til skærmblomstfamilien. Som frøafgrøde er det en toårig kultur. Blomsterne, som er tvekønnede, er overvejende insektbestøvet. Afstanden imellem forskellige sorter skal være 1200 m. Gennemsnitlig frøvægt er 1,5 mg. Frøstørrelse: længde ca. 3 mm,  diameter ca. 1,3 mm. Frøet fremspirer i løbet af 10 - 12 dage. Afgrøden blomstrer fra slutningen af juni til midten af august. Plantehøjde ved modning 1,30 m - 1,40 m.

Majroe

Majroe hører til korsblomstfamilien. Som frøafgrøde er det en toårig kultur. Majroe, der også kaldes haveturnips, har sin største udbredelse som grønsag i Nord-Afrika, Mellem- og Fjernøsten. Blomsterne, som er tvekønnede, er overvejende insektbestøvet. Afstanden imellem forskellige sorter skal være 1200 m. Der skal ligeledes holdes en afstand på 1200 m. til arealer med frøavl af kinesisk kål og turnips. Majroer krydser ikke med raps.

Malva

Enårig bladgrønsag der også kaldet Chinese Mallow, Cluster Mallow i Fjernøsten. Anvendes på samme måde som spinat, anvendes også som lægeurt og som te. Højde ved  blomstring 150 cm. Hvide til lyslilla små  blomster.

Pastinak

Pastinak hører til skærmblomstfamilien. Som frøafgrøde er det en toårig kultur. Afstanden imellem forskellige sorter skal være 1200 m. Blomstrende planter af vild pastinak må ligeledes ikke forekomme inden for en afstand af 1.200 meter under kulturens blomstring. Gennemsnitlig frøvægt er 4,0 mg. Frøet er fladt med en tykkelse på ca. 0,5-1 mm. og en diameter på 5-6 mm. Frøet fremspirer i løbet af 10-12 dage.

Purløg

Purløg hører til liljefamilien og er flerårig. Bruges over store dele af verden i frisk og tørret form. Sorterne opdeles i fin, mellem og grov. Der er ingen forskel på vinterfasthed og frøudbytte imellem sorterne. Frøvægten er 1,6 mg. Som frøavl høstes der frø på planten i flere år, hvis arealet kan holdes fri for ukrudt. Der høstes ikke på arealet i udlægsåret. Purløg har fremmedbestøvning (insektbestøvning). Humlebier udfører en effektiv bestøvning af purløg, hvorimod honningbier ofte trækker til konkurrerende afgrøder som f.eks. raps.

Purløg Hybrid

Purløg hører til liljefamilien og er flerårig. Den bruges over store dele af verden i frisk og tørret form. Der høstes ikke på arealet i udlægsåret, men derefter kan der høstes på arealet i 2 år. Sorterne opdeles i fin, mellem og grov. Der er ingen forskel på vinterfasthed og frøudbytte imellem sorterne. Hunlinien er hansteril, og der anvendes en åben bestøvet sort som han. Afstanden imellem forskellige sorter skal være 1200 meter.

Purløg Økologisk

Purløg hører til liljefamilien og er flerårig. Bruges over store dele af verden i frisk og tørret form. Sorterne opdeles i fin, mellem og grov. Der er ingen forskel på vinterfasthed og frøudbytte imellem sorterne. Frøvægten er 1,6 mg. Som frøavl høstes der frø på planten i flere år, hvis arealet kan holdes fri for ukrudt. Der høstes ikke på arealet i udlægsåret. Purløg har fremmedbestøvning (insektbestøvning). Humlebier udfører en effektiv bestøvning af purløg, hvorimod honningbier ofte trækker til konkurrerende afgrøder som f.eks. raps.

Radise OP

Radise hører til korsblomstfamilien. Som frøafgrøde er det en enårig kultur. Radise har sin udbredelse som grøntsag i store dele af verden. Blomsterne, som er tvekønnede, er overvejende insektbestøvede.Afstanden imellem forskellige sorter af radise, samt afstanden til olieræddiker, skal være min. 1200 m. Radise krydser med olieræddiker men ikke med raps.

Rød Syre

Rumex acetosa tilhører skedeknæfamilien og er en flerårig kultur. Syre har vind og insektbestøvning. Sorterne krydser indbyrdes samt med vild syre. Afstanden til nærmeste frømark af syre skal være mindst 800 m. Syre til frøavl foretrækker en let dybmuldet jord, ikke for kalkholdig og med gode læforhold.

Skorzonerrod

Skorzonerrod hører til kurveblomstfamilien og er en forædlet form af vild skorzoner. Som frøafgrøde er det en flerårig kultur.  Roden er 20 - 25 cm lang sort. Blomsten er gul. Roden anvendes som grønsag overvejende i Mellemeuropa, hvor Belgien har det største forbrug. Blomsterne, som er tvekønnede, er overvejende selvbestøvende.

Spinat Hybrid

Spinat hybrid hører til salturtfamilien ligesom bederoer. Spinat har fremmedbestøvning (vind). Afstanden imellem forskellige sorter skal være minimum 1.500 m. Nogle hybridsorter kræver større afstand til anden sort. Blomsterne er enkønnede. Han- og hunblomster findes normalt på forskellige planter, men der forekommer også tvekønnede planter. Hanplanterne begynder blomstringen først og visner bort 2 til 3 uger før høst, hvilket kan give marken et gulgrønt skær, der dog ikke er ensbetydende med, at arealet er modent. Gennemsnitlig frøvægt: 12,0 mg. Frøstørrelse: 2,25 mm - 4,50 mm for rundfrøede og 2,50 mm - 6,00 mm for spidsfrøede. Plantehøjden ved modning kan variere fra 40 cm til 150 cm.

Spinat OP

Spinat hører til salturtfamilien ligesom bederoer. Spinat har fremmedbestøvning (vind). Afstanden imellem forskellige sorter skal være minimum 1.500 m. Nogle hybridsorter kræver større afstand til anden sort. Blomsterne er enkønnede. Han- og hunblomster findes normalt på forskellige planter, men der forekommer også tvekønnede planter. Hanplanterne begynder blomstringen først og visner bort 2 til 3 uger før høst, hvilket kan give marken et gulgrønt skær, der dog ikke er ensbetydende med, at arealet er modent.Gennemsnitlig frøvægt: 12,0 mg.  Frøstørrelse: 2,25 mm - 4,50 mm for rundfrøede og 2,50 mm - 6,00 mm for spidsfrøede.Plantehøjden ved modning kan variere fra  40 cm til 150 cm. 

Timian

Timian hører til læbeblomst familien. Som frøafgrøde er det en flerårig kultur.Blomsterne, der er tvekønnede, er overvejende insektbestøvet.  Frøvægt: 0,3 mg. Frøstørrelse: 0,8 mm -1,2 mm. Frøet fremspirer i løbet af 10 - 12 dage. Afgrøden blomstrer fra midten af maj til slutningen af juni. Plantehøjde ved modning er 20 cm.

Vårraps Hybrid

Raps hører til korsblomstfamilien. Som frøafgrøde er det en forårssået enårig kultur. Blomsterne er insektbestøvet. Afstanden imellem forskellige sorter skal være min. 1000 m. Gennemsnitlig frøvægt for hybrid sorter er ca. 5,0 mg. 1000 kv. Frøene er kuglerunde med en frøstørrelse på 1,25 - 2,50 mm. Fremspiring i løbet af 3-5 dage. Afgrøden blomstrer fra slutningen af juni til begyndelsen af juli.

Vårsalat

Vårsalat hører til baldrianfamilien. Som frøafgrøde er det en toårig kultur. Vårsalat har sin største udbredelse som grøntsag i mellemeuropa. Blomsterne, som er tvekønnede, er overvejende selvbestøvende. Afstanden imellem forskellige  sorter skal være 50 m. Gennemsnitlig frøvægt for småfrøede sorter er 1,75 mg. 

Vinterraps

Vinterraps hører til korsblomstfamilien. Som frøafgrøde er det en overvintrende enårig kultur. Blomsterne er overvejende insektbestøvet. Afstanden imellem forskellige sorter skal være min. 1200 m. Gennemsnitlig frøvægt for almindelige sorter er ca. 5,0 mg.  Frøene er kuglerunde med en frøstørrelse på 1,75 - 2,75 mm. Fremspiring i løbet af  3-5 dage. Afgrøden blomstrer fra slutningen af april til begyndelsen af juli