Blomsterfrø

Beskrivelse
Adonis: (Ridder i det grønne)

Adonis hører til ranunkel familien. Som frøafgrøde er det en en- eller toårig kultur. Adonis har fremmedbestøvning via insekter. Afstanden mellem sorterne skal være mindst 800 m. Plantehøjde ved blomstring 30-40 cm. Små  blodrøde blomster med et sort øje. Gennemsnitlig frøvægt er 8,8 mg. Fremspiringen er meget langsom, op til 20-25 dage. Afgrøden blomstrer fra sidst i juni til sidst i juli.

Calendula

Calendula er en enårig sommerblomst som hører til kurveblomstfamilien. Calendula har fremmedbestøvning (insektbestøvning), samt

delvis selvbestøvning. Derfor skal afstanden mellem forskellige sorter være mindst 800 m. Plantehøjde ved blomstring 50-60 cm.

Calendula findes i enkelte og dobbelte blomster, i forskellige gule og orange nuancer. Den frøavles i rene farver eller blandinger.

Stænglerne er kraftige og behårede. Bladene sidder spredt og spiralstillet. De er helrandede og svagt behårede. Over- og undersider er ensartet grågrønne. Blomsterne danner endestillede kurve (med orangegule, tungeformede randkroner og mørkere, rørformede skivekroner.) Gennemsnits frøvægt er 0,8 mg. Fremspirer normalt efter 6-10 døgn. Afgrøden blomstrer fra sidst i juni til midten af august.

Centaurea: (Kornblomst)

Centaurea tilhører kurveblomst familien. Som frøafgrøde er det en en - eller toårig kultur. Centaurea har fremmedbestøvning via insektbestøvning. Afstanden mellem sorterne skal være mindst 800 m. Centaures findes i høje sorter på ca. 60-80 cm og lave sorter på ca 30- 40 cm. Centaurea findes i flere blå og røde nuancer samt hvide. Gennemsnitlig frøvægt er 4,4 mg.

Centaurea fremspirer normalt efter 8-10 døgn. Afgrøden blomstrer fra sidst i juni. Blomstringsperioden kan være langvarig.

Chrysanthemum

Chrysanthemum er en enårig sommerblomst som hører til kurvblomstfamilien. Chrysanthemum er overvejende selv-bestøvende og delvis fremmedbestøvende. Afstanden imellem forskellige sorter skal være 1200 m. Chrysanthemum carinatum findes i gule, røde, rødlilla  og hvidgule nuancer. Plantehøjde ved modning er ca. 40 - 50 cm.

Bladene er aflange med mange mere eller mindre dybe indskæringer og snitdelinger. Ustilkede. Overfladen er næsten glat med blådugget belægning. Længde ca. 18-25 mm. Blomsterhovederne sidder endestillet på korte stilke. Frøet er fladt med en længde op til 3 mm og en tykkelse på 1 mm.

Clarkia: (Mølleblomst)

Trives bedst på varm lermuldet jord med god vandkapacitet.  Dyrkning på humusrig lavbundsjord eller sandjord uden vandingsmulighed vil give store udbyttesvingninger. Der anvendes 30 - 40 kg N , 20 - 25 kg P,

60- 80 kg K og 20 kg S pr. ha. Kvælstofnormen fremgår af NaturErhvervStyrelsens vejledning, for Clarkia er normen 60 kg N. 

Convolvulus tricolor: (Jomfru skørt)

Convolvulus er en enårig  sommerblomst og hører til snerlefamilien. Convolvulus har fremmedbestøvning (insekt bestøvning) og krydser indbyrdes. Afstanden til anden sort bør være 800 m. Convolvulus tricolor er trefarvet. På den tragtformede blomst er den større øvre del blå, mellem partiet hvidt og svælget gult. Frøet sidder i en to rummet frugtknude.

Den lukker blomsten i overskyet vejr og om natten. Plantehøjde ved blomstring er 35-45 cm.

Cynoglossum: (Hundetunge)

Cynoglossum er en enårig sommerblomst som hører til rublad familien. Cynoglossum har fremmedbestøvning (insektebestøvning). Der kommer mange bier til blomsterne. Afstanden mellem sorterne skal være mindst 800 m.

Cynoglossum har blå eller hvide blomster. Plantehøjde ved blomstring er 30 cm. Gennemsnitlig frøvægt er 3 mg.

Fremspirer normalt efter 6-10 døgn. Cynoglossum blomstrer fra sidst i juni til først i august.

Gypsophila: (Brudeslør)

Gypsophila tilhører nellike familien. Som frøafgrøde er det en enårig sommerblomst. Gypsophila har fremmedbestøvning via insektbestøvning. Afstanden mellem sorterne skal være mindst 800 m. Gypsophila findes i hvide og rosa nuancer samt rød.

Plantehøjde ved blomstring er ca. 50 cm. Gennemsnitlig frøvægt af den hvide sort er 1 mg., og den røde 0,42 mg.

Gypsophila spirer normalt frem efter 8-10 døgn. Afgrøden blomstrer i juni.

Iberis: (Flipkrave)

Iberis er en enårig sommerblomst som hører til korsblomstfamilien. Iberis har fremmedbestøvning (insektebestøvning) samt delvis selvbestøvning. Afstanden mellem sorterne skal være mindst 800 m. Der findes flere sorter som varierer i farve og højde: Umbellata mixed - en blanding i hvide, lilla, røde og rosa nuancer. Amara Grandiflora er langklaset hvide med større blomsterstand. Plantehøjde ved blomstring er 20-30 cm. Bladene er ganske smalle og let sukkulente. Blomsterne er samlet i flade halvskærme, hvor de let uregelmæssige blomster danner et cirkelrundt billede. Gennemsnitlig frøvægt er  2,5 mg.

Fremspirer normalt efter 6-10 døgn. Iberis blomstrer fra sidst i juni til først i august.

Lupiner

Flerårig kultur. Planterne er ved blomstring ca. 110 cm høje. Avles normalt i blandede farver. Sorten Russell’s blanding er den mest udbredte, med der dyrkes også enkelte arealer i rene farver. Lupin kan dyrkes på de fleste jordtyper. Meget lette sandjorde kan give risiko for udtørring. På kraftige humusjorde bliver afgrøden for kraftig vegetativt udviklet med en vanskelig høst som følge. 

Nigella: (Jomfru i det grønne)

Nigella trives på de fleste jorde, dog ikke på de helt lette jorde og lave humusholdige jorde. Udsås om foråret tidligst mulig.

Nigella har fremmedbestøvning via insektbestøvning. Der anbefales en tilførsel på 40 kg N, 20 kg P og 40 kg K pr. ha. i frøbæringsåret. Kvælstofnormen fremgår af NaturErhvervStyrelsens vejledning.

Papaver: (Silkevalmue)

Papaver tilhører valmuefamilien. Som frøafgrøde er det en en- eller toårig  kultur. Papaver har fremmedbestøvning (insektbestøvning) samt delvis selvbestøvning. Afstanden mellem sorterne skal være mindst 800 m.

Der findes flere sorter enkelte og fyldte, rene røde og blandede røde nuancer. Plantehøjde ved blomstring er 70-100 cm.

Papaver har spredte fjersnitdelte blade uden fodflige og med takkede afsnit. Regelmæssige 7-8 cm store blomster med 4 kronblade og mange støvblade med blåsorte støvknapper og grønt pollen. Et gram frø indeholder 9000 frø.

Fremspirer normalt efter 8-15 døgn. Papaver blomstrer fra sidst i juni til først i august.