Avler - USA

En avler skal være påpasselig igennem hele vækstsæsonen fra plantning/såning til høst. Punktlighed i alle faser af produktionen er et krav for at sikre, at frøene er sået til tiden, at sprøjtningerne udføres på det korrekte tidspunkt for at kontrollere ukrudt, insekter og svampesygdomme, og høst udføres absolutte rigtige tidspunkt for at maksimere udbyttet, men samtidig sikre den højeste kvalitet.

En havefrø producent forstår de input, der er nødvendige for at få en god høst, og er i stand til at træffe beslutninger baseret på en analyse af ROI (Return On Investment), det er nødvendighed for at fremstille et produkt, der både er af høj kvalitet (spiring og renhed) og få et maksimalt udbytte.

Vikima vil naturligvis også have det maksimale ud af en produktion, så derfor stiller Vikima en frøavlskonsulent til rådighed som vil arbejde side om side med avleren i alle aspekter af produktion, for at sikre det bedst mulige produkt, som vil opfylde kundens krav.