Enighed om fremtiden..

Betingelser

For at dyrke havefrø skal man have en kontrakt, hvori prisen for den enkelte produktion er fastsat på forhånd. I Vikima seed sker avl af havefrø i dag på de arter der har komparative fordele overfor bulk produktioner som korn og olieraps og mange år oplever man at DB-kalkulerne ligger i årets top, når regnskabet gøres op.