Avler - Danmark

For at være avler af havefrø, stilles der i hele vækstsæsonen krav til rettidig omhu. I dyrkningen af havefrø behøver rettidigheden ikke at betyde at det er den tidligst etablerede afgrøde, der giver bedst, men at der tværtimod er tålmodighed til at vente på den rette jordtemperatur. I forhold til renholdelse, svampebeskyttelse m.m. igennem vækstsæsonen, skal man være indstillet på at der ofte er tale om afgrøder der kræver et højt in-put, hvor skadetærsklen ofte er lav, før der skal behandles.

Avl af havefrø sker altid med henblik på at få et rent produkt og ikke mindst en høj spireevne. For at sikre at spireevnen er i top, skal avler råde over et godt tørreri, så der altid kan begyndes med en beluftning samme dag som høsten er udført. Velegnede tørrerier er ofte plantørringsanlæg, men også tørring i containere, kasser eller direkte i tørrevogn er ofte anvendt til mindre produktioner af havefrø.