• Danmark - centrum for produktion af grøntsagsfrø

Avler

Vikima seed opformerer mange arter af havefrø i Danmark. Dette sker med baggrund i de unikke klimatiske forhold, som kystklimaet giver. Generelt er der tale om somre der ikke bliver for varme, med en perfekt daglængde og en vinter der normalt ikke er for hård mod de overvintrende afgrøder.

I dag dyrkes rundt regnet 75% af verdens produktion af hybridspinat i Danmark, en førerposition vi har fået pga. klima, dedikerede avlere og en frøindustri der sammen med frøavlerne kan levere den rigtige kvalitet til rette tid.