Kvalitet

Vikima Seed producerer grøntsagsfrø, efter højeste kvalitetsstandard. Vi har udviklet specifikke processer i samarbejde med vores professionelle frøavlere, med den målsætning, at opnå højeste spireevne og renhed. Det er vores hensigt, at imødekomme alle ønskede krav, og  sikre høj genetisk renhed, til vores kunder fra hele verden.
Hybrid spinat er en af vores specialer, og samtidig største og vigtigste artikel. Det danske klima er meget velegnet til flere afgrøder, og det er vores mål, at leve op til et højt kvalitetsniveau. Vores avlere råder over udstyr fra såtidspunkt, ukrudtsbekæmpelse, høst og lageropbevaring med gode muligheder for tørring, og i tæt kontakt med vores frø-konsulenter.

Kvalitetsstyring

Vikima Seed er ISO 9001:2008 akkrediteret siden 1996, der dækker "Produktion, rensning, sortering, håndtering og salg af frø." Vores forretningssystem er tilpasset og matcher de standarder for ISO.
Dette for løbende at kontrollere, evaluere og forbedre vores procedurer, gennem hele organisationen.
Vikima Seed har udviklet sit eget forretningssystem, for at sikre standardiserede processer i alle dele af organisationen.
Forretningsssystemet, omfatter alle slags data, fra sådato, mark rapporter, høstet mængde, prøvetagning, renseprocedurer, analyseresultater osv.  Alle data er online og med fuld sporbarhed og backup.